Đến nội dung

Hunghcd

Hunghcd

Đăng ký: 26-04-2021
Offline Đăng nhập: 13-03-2024 - 20:57
*****

Trong chủ đề: Tìm số hạng tổng quát của dãy số $U_{n+2}=5U_{n+1...

05-11-2021 - 16:19

Xét phương trình đặc trưng $\lambda ^2-5\lambda +6=0$ suy ra có 2 nghiệm $\lambda=2$ và $\lambda =3$

Suy ra $u_n=A.2^n+B.3^n$

Bạn cần có thêm dữ kiện $u_0, u_1$ chẳng hạn để tìm $A,B$, từ đó mới lập được CTTQ hoàn chỉnh.

Nhưng em tưởng phương trình sai phân thuần nhất ms làm đc vậy ạ?

Ta có $U_{n+2}=5U_{n+1}-6U_{n}-2$

$U_{n+3}=5U_{n+2}-6U{n+1}-2$

$\rightarrow$$U_{n+3}-6U_{n+2}+11U_{n+1}-6U_{n}=0$ có nghiệm 1;2;3.

$\rightarrow$ $u_{n}=A.2^{n}+B.3^{n}+C$


Trong chủ đề: Chứng minh $n \leq 4$

03-11-2021 - 18:53

Tạo sao trung điểm của hai đoạn nối hai điểm cùng tính chẵn lẻ lại là một điểm nguyên vậy ạ


Bạn xem công thức tính tọa độ trung điểm nhé

Trong chủ đề: Chứng minh $n \leq 4$

03-11-2021 - 12:25

Chi tiết hơn được không ạ

tọa độ 1 điểm có thể thuộc 1 trong 4 trg hợp (chẵn,lẻ)(chẵn chẵn)(lẻ lẻ)(lẻ chẵn)

nều có 5 điểm thì có 2 điểm cùng loại.trung điểm của đoạn nối 2 điểm này là điểm nguyên và thuộc miền đa giác


Trong chủ đề: Chứng minh $n \leq 4$

03-11-2021 - 07:00

nếu n>5 thì một trong các trung điểm thuộc miền đa giác thôi b


Trong chủ đề: Nhập một xâu không biết độ dài

29-10-2021 - 22:42

Em cảm ơn ạ. Hóa ra là dùng gets. Tại e tưởng xâu giống mảng nên phải dùng vòng lặp :lol: