Đến nội dung

i love math 12

i love math 12

Đăng ký: 03-05-2021
Offline Đăng nhập: 10-01-2024 - 22:49
-----

#728430 Cho hàm số bậc bốn f(x) có f(0)=1 và hàm số f'(x) có đồ thị trong hình bê...

Gửi bởi i love math 12 trong 26-06-2021 - 21:07

Cho hàm số bậc bốn f(x) có f(0)=1 và hàm số f'(x) có đồ thị trong hình bên, số nghiệm của phương trình $f(x^2)-x=3$ là?

Hình gửi kèm

  • screenshot_1624716389.png#727280 $\left\{\begin{matrix} u_{1}=\frac{1}{4}\\...

Gửi bởi i love math 12 trong 19-05-2021 - 15:48

Cho dãy un thỏa mãn $\left\{\begin{matrix} u_{1}=\frac{1}{4}\\u_{n+1}=\frac{4}{4-u_{n}} \end{matrix}\right., \forall n\in N$

Tính giới hạn lim(un)