Đến nội dung

Aisha0303

Aisha0303

Đăng ký: 06-05-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 09:25
-----

#735618 $( a+\frac{1}{a+1})( b+\frac{1}...

Gửi bởi Aisha0303 trong 06-11-2022 - 21:42

Cho a,b,c>0 thõa abc=1. CMR 

$\displaystyle \left( a+\frac{1}{a+1}\right)\left( b+\frac{1}{b+1}\right)\left( c+\frac{1}{c+1}\right) \geqslant \frac{27}{8}$
#732935 ${x^2=\sqrt{x^3-x^2}+\sqrt{x^2-x}...

Gửi bởi Aisha0303 trong 15-03-2022 - 02:31

Giải phương trình : ${x^2=\sqrt{x^3-x^2}+\sqrt{x^2-x}}$
#728077 $x^3-x^2-2xy=y^3+y^2+100$

Gửi bởi Aisha0303 trong 13-06-2021 - 14:14

197571817_2825006501143164_1989977216945
#727787 $x^{2}+2^{y+2}=5^{z}$

Gửi bởi Aisha0303 trong 02-06-2021 - 17:27

 Tìm tất cả nghiệm nguyên dương x,y,z thỏa mãn : 

     $x^{2}+2^{y+2}=5^{z}$
#727765 Hãy tìm số tự nhiên nhỏ nhất sao cho khi viết số đó vào số 2021, sẽ được một...

Gửi bởi Aisha0303 trong 01-06-2021 - 11:59

Giả sử n có k chữ số ta có : 

2021n chia hết cho 102 -> 2021.10^k+n -> (19.102+83).10^k+n chia hết cho 102 

-> 83.10^k +n chia hết cho 102 

Vì n nhỏ nhất nên k nhỏ nhất 

Xét k=1 ta có : 830+n chia hết cho 102 .-> 102.8+14+n chia hết cho 102 ->41+n chia hết cho 102 ( loại ) ( vì n có 1 chữ số ) 

xét k=2 ta có : 8300+n chia hết cho 102 ->81.102+38+n -> 38+n chia hết cho 102 . Vì n có 2 chữ số nên n=64