Đến nội dung

Aisha0303

Aisha0303

Đăng ký: 06-05-2021
Offline Đăng nhập: 07-08-2023 - 20:45
-----

$( a+\frac{1}{a+1})( b+\frac{1}{b+1...

06-11-2022 - 21:42

Cho a,b,c>0 thõa abc=1. CMR 

$\displaystyle \left( a+\frac{1}{a+1}\right)\left( b+\frac{1}{b+1}\right)\left( c+\frac{1}{c+1}\right) \geqslant \frac{27}{8}$


$\displaystyle A=2^{30} +2^{2010} +4^{n}$

27-03-2022 - 20:49

$\displaystyle A=2^{30} +2^{2010} +4^{n}$ 

Tìm n lớn nhất để A là số chính phương ( n nguyên ) 

P/s: Cho em xin một số bài làm tương tự và cách giải khác của dạng bài này với ạ


${x^2=\sqrt{x^3-x^2}+\sqrt{x^2-x}}$

15-03-2022 - 02:31

Giải phương trình : ${x^2=\sqrt{x^3-x^2}+\sqrt{x^2-x}}$


\begin{cases} \sqrt{x+y}(\sqrt{y} +1) =\sqrt{x^{2} +y^{2}} +2...

01-03-2022 - 23:04

Giải hệ phương trình : 

 \begin{cases} \sqrt{x+y}(\sqrt{y} +1) =\sqrt{x^{2} +y^{2}} +2 \\ x\sqrt{y-1} +y\sqrt{x-1} =\frac{x^{2} +4y-4}{2}  \end{cases}


$1+\sqrt{x+y+3} =\sqrt{x} +\sqrt{y}...

20-07-2021 - 22:56

Giải phương trình nghiệm nguyên : 

$1+\sqrt{x+y+3} =\sqrt{x} +\sqrt{y}$