Đến nội dung

hovutenha

hovutenha

Đăng ký: 20-05-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:04
***--

#744549 với mọi cặp số nguyên dương a, b được tô khác màu thì tông a + b được tô bởi...

Gửi bởi hovutenha trong 14-04-2024 - 08:01

Giả sử tồn tại các tô thỏa mãn.

Không mất tính tổng quát ta giả sử số $1$ được tô màu xanh.

Trường hợp 1: Nếu số $2$ được tô màu xanh

Do cả 3 màu đều được sử dụng nên tồn tại số $k$ để $k$ không được tô màu xanh. Cũng giả sử luôn số $k$ đó ta tô màu đỏ.

+) Do điều kiện đề bài thì số $k+1$ ta phải tô màu vàng đồng nghĩa số $k+1+1=k+2$ ta phải tô màu đỏ

Tuy nhiên do $2$ được tô xanh nên $k+2$ phải tô màu vàng mâu thuẫn

Trường hợp 2: Nếu số $2$ không tô màu xanh. Giả sử ta tô màu đỏ cho số $2$

Vậy thì $2+1=3$ phải tô màu vàng

$3+1=4$ tô màu đỏ

$4+1=5$ tô màu vàng

Nhưng mà $3+2=5$ tô màu xanh nên có ngay mâu thuẫn

Vì vậy giả sử sai, ta không có cách tô thỏa mãn.
#744476 Kí hiệu $x \rightarrow -\infty$ không hiện bên dưới kí hi...

Gửi bởi hovutenha trong 02-04-2024 - 20:41

Gần đây em có gõ một file latex trên trang Overleaf tuy nhiên em có gặp phải một vấn đề như sau mong mọi người giúp đỡ.

 

File gửi kèm  Ảnh 2.png   14.94K   1 Số lần tải

Như bên trên em đã gõ:

 

Hơn nữa $ \lim_{x\rightarrow -\infty}arg(x+ci-p_j)=\pi $ và $\lim_{x\rightarrow +\infty}arg(x+ci-p_j)=0$ nên $\lim_{x\rightarrow -\infty}arg(P(x+ci))=m\pi$

 

Nhưng phần $x \rightarrow -\infty$ không hiện bên dưới kí hiệu $\lim$

 

Mong người có cách nào để khắc phục không ạ
#744218 $\frac{\sum a^2}{\sum ab}+\frac...

Gửi bởi hovutenha trong 17-03-2024 - 22:12

Bất đẳng thức tương đương:

$$\sum (b-c)^2 \left (\dfrac{9a^2+ab+bc+ca}{9(ab+bc+ca)(a+b)(a+c)} \right ) \geq 0$$

 

:))
#744050 $\sum_{n\vdots d,d=2k+1}\varphi (d)2^{...

Gửi bởi hovutenha trong 08-03-2024 - 23:36

Cho $n$ là số nguyên dương. Chứng minh rằng

$$\sum_{n\vdots d,d=2k+1}\varphi (d)2^{\frac{n}{d}} \hspace{0.2cm} \vdots \hspace{0.2cm} n$$

Với $\varphi (x)$ là số các số nguyên dương nhỏ hơn hoặc bằng $x$ và nguyên tố cùng nhau với $x$.
#743795 $L(n)$ là số cách phân hoạch lẻ, $C(n)$ là số cách phân h...

Gửi bởi hovutenha trong 23-02-2024 - 19:42

Cho một số nguyên dương $n$ ta định nghĩa $L(n)$ và $C(n)$ như sau:

$L(n)$ là số cách phân hoạch $n$ thành tổng một số lẻ các số nguyên dương phân biệt.

$C(n)$ là số cách phân hoạch $n$ thành tổng một số chẵn các số nguyên dương phân biệt.

Ví dụ ta có thể viết $7$ thành $7$ ; $6+1$ ; $5+2$ ; $4+3$ ; $4+2+1$. Khi đó có $L(n) = 2$ và $C(n) = 3$.

Chứng minh rằng với mọi $n$ nguyên dương ta đều có:

$$\left |  L(n) - C(n)  \right | \leq 1$$
#743671 Chứng minh rằng $ABC$ là tam giác đều

Gửi bởi hovutenha trong 18-02-2024 - 09:41

Dễ thấy $D$ thuộc tiếp tuyến tại $A$ của $(c)$. 

Có $(A,AP)$ cắt $(D,DA)$ tại $E,F$ và $AP=AD$ nên có ngay $\angle EAF = 120^{\circ}$ và $\angle EAD = \angle FAD = 60^{\circ}$

Suy ra $\angle B =\angle C = 60^{\circ}$ hay có $ABC$ là tam giác đều
#743334 Có bao nhiêu xâu nhị phân có đúng 10 bit 1 sao cho không có 3 bit 0 liên tiếp...

Gửi bởi hovutenha trong 02-02-2024 - 21:39

theo em hiểu thì hàm sinh:

$$\frac{1}{1-x}=\sum_{k=0}^{\infty }x^{k}$$

Như vậy thì áp dụng vào hàm sinh: $\frac{1}{1-2(x+x^2+x^3)}$

ta có được:

$$\frac{1}{1-2(x+x^2+x^3)}=\sum_{k=0}^{\infty }(2(x+x^2+x^3))^{k}$$

đây là biểu thức hoàn toàn có thể tìm được hệ số của $x^{10}$. Kết quả cũng ra $\textbf{32256}$

 

Vậy khi áp vào hàm sinh :

$$\frac{3(1+x+x^2+x^3)}{1-2(x+x^2+x^3)}=3(1+x+x^2+x^3)\sum_{k=0}^{\infty }(2(x+x^2+x^3))^{k}$$

Ta tìm được kết quả là $\textbf{145152}$
#743288 Chứng minh $EF$ là tiếp tuyến của $(EKL)$

Gửi bởi hovutenha trong 29-01-2024 - 22:17

File gửi kèm  Hình 3.png   53.83K   5 Số lần tải

Trước hết mình sẽ nêu một vài kết quả nổi tiếng (không chứng minh) áp dụng cho bài toàn này.

Bổ đề

Đường thẳng $Steiner$ vuông góc với đường thẳng $Gauss$ của tứ giác toàn phần.

Bổ đề

Cho tam giác $ABC$, hai điểm $P,Q$ thuộc $(ABC)$. Gọi $S_P,S_Q$ là các đường thẳng $Steiner$ của $P,Q$ ứng với tam giác $ABC$. Khi đó $\frac{1}{2}sđPQ = (S_P,S_Q)$.

Trở lại bài toán

Gọi $H,G$ là điểm $Miquel$ của $ABCD$ và trung điểm $EF$. $DJ$ là đường kính của $(EAD)$.

Gọi $d_H$ là đường thẳng $Steiner$ của $ABCD$

Áp dụng $2$ bổ đề trên ta có: 

$(GM,AB)= 90^{\circ} - (d_H,AB) = 90^{\circ} - \frac{1}{2}sđHJ =  \frac{1}{2}sđ HD = \angle HED$

suy ra tiếp xúc (dpcm)
#743231 Ta sẽ dùng các số $1,2,...,n$ để đánh số các ô vuông của bảng sao c...

Gửi bởi hovutenha trong 25-01-2024 - 20:58

Cho bảng ô vuông $n\times n$. Ta sẽ dùng các số $1,2,...,n$ để đánh số các ô vuông của bảng sao cho mỗi hàng, mỗi cột đều có đủ các số từ $1$ đến $n$. Hãy đếm số cách đánh số thỏa mãn.

Các cách đánh số thu được qua phép quay được tính là khác nhau.
#743164 $P(x+1)\left ( \frac{1}{x-b_{1}}...

Gửi bởi hovutenha trong 21-01-2024 - 21:46

Đây là lời giải của bạn Phạm Ngọc Thắng (học sinh THPT chuyên Nguyễn Trãi Hải Dương), mình đăng lên đây cho bạn tham khảo

Trước hết ta đặt:

$$P(x)=(x-b_1)(x-b_2)...(x-b_n)$$

Áp dụng bất đẳng thức $cosi$ ta có:

$$x+1-b_i=x-b_i +(n-1).\frac{1}{n-1} \geq n. \sqrt[n]{\frac{x-b_i}{(n-1)^{n-1}}}$$

$$\sum \frac{1}{x-b_i}  \geq  \sqrt[n]{\frac{1}{\prod (x-b_i)}}$$

Suy ra:

$$LHS \geq \prod\left (n. \sqrt[n]{\frac{x-b_i}{(n-1)^{n-1}}}\right ). \sqrt[n]{\frac{1}{\prod (x-b_i)}} = \frac{n^{n+1}}{(n-1)^{n-1}}=n^2\left ( 1+\frac{1}{n-1} \right )^{n-1} \geq 2n^2$$
#743083 $f(a)-f(b) \vdots a-b$

Gửi bởi hovutenha trong 17-01-2024 - 20:27

Đặt $f(x) = c_n x^n + c_{n-1}x^{n-1}+...+c_1x+c_0$, $c_i \in\mathbb{Z}$ $\forall i=\overline{1,n}$

$$\Rightarrow f(a) -f(b)=c_n(a^n-b^n)+c_{n-1}(a^{n-1}-b^{n-1})+...+c_1(a-b)$$

Bạn chú ý hằng đẳng thức sau: 

$$a^n -b^n = (a-b)(a^{n-1}+a^{n-2}b+...+a^{n-i}b^{i-1}+...+b^{n-1})$$

Từ đó dễ dàng suy ra: $a^n-b^n$  $\vdots$ $a-b$.

Suy ra rằng $f(a)-f(b)$ $\vdots$ $a-b$.

 

Với những bài toán như này bạn hãy thử tự suy nghĩ trước khi đăng bài. Hơn nữa bài toán này có thể tìm thấy rất nhiều trên các trang mạng khác, lần sau bạn nên tìm kiếm lời giải trước khi đăng bài trên diễn đàn.
#742513 Biết rằng một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông được lát khít bằng...

Gửi bởi hovutenha trong 14-12-2023 - 23:56

Đáp án là $26$

 

  •  Trước hết ta chứng minh diện tích hình chữ nhất lớn hơn $25$.

Với đa-mi-no có diện tích là $1$ ta có duy nhất hình $1 \times 1$

Với đa-mi-no có diện tích là $2$ ta có duy nhất hình $1 \times 2$

Với đa-mi-no có diện tích là $3$ ta có $2$ hình là $1 \times 3$ và hình chữ L

Với đa-mi-no có diện tích là $4$ ta có $7$ loại hình tất cả

Vậy có diện tích hình chữ nhật cần lát lớn hơn hoặc bằng $1 \times 1+1 \times 2+2 \times 3+4 \times 4=25$ 

  • Nếu dấu bằng xảy ra, theo điều kiện đề bài thì hình này không được là hình vuông nên hình chữ nhật có diện tích bằng $25$ duy nhất là hình $1 \times 25$.

Tuy nhiên trong hình ta luôn phải dùng hình đa-mi-no hình chữ L có diện tích là $3$ nên mâu thuẫn.

 

Suy ra diện tích hình chữ nhật lớn hơn $25$.

 

Ta sẽ chỉ ra rằng với hình chữ nhật $2 \times 13$ ta có thể lát được, ta có một cách lát như sau:

File gửi kèm  Bảng vuông.png   22.05K   4 Số lần tải
#742512 Chứng minh rằng có thể thực hiện được điều đó mà chỉ sử dụng đúng $n...

Gửi bởi hovutenha trong 14-12-2023 - 23:21

Bài này bạn chỉ cần suy nghĩ ra cách tô màu là có thể giải quyết hoàn toàn bài toán.

Cách tô màu của mình như sau:

Xét đa giác đều $n$ đỉnh với mỗi đỉnh là một chiếc máy tính. Gọi $O$ là tâm đa giác đều đó. 

Đặt các đỉnh lần lượt là $A_1,A_2,..,A_n$ với đỉnh $A_i$ được tô màu $i$

Xét đường thẳng $OA_{i}$, nối 2 đỉnh $A_{j}A_{k}, j,k \neq i$ sao cho nó vuông góc với $OA_{i}$ và tô cạnh đó bằng màu $i$

Ví dụ như hình sau.

File gửi kèm  Hình tổ hợp.png   12.23K   4 Số lần tải

Nhận thấy rằng các tô này hoàn toàn thỏa mãn đề bài nên ta có dpcm

 
#742349 $x_n100^{n-1}+x_{n-1}100^{n-2}+...+x_1...

Gửi bởi hovutenha trong 04-12-2023 - 19:30

Thật ra bài này rất dễ nhưng hình thức phát biểu hơi "khủng" thôi ạ.

Lời giải của mình sẽ như sau:

Ta sẽ chọn $x_{i}=1,\forall i=\overline{1,n}$ và để ý thêm do $p>5$ nên $(100,p)=1$

Do đó số dư khi chia cho $p$ của $100^{t}$ tuần hoàn theo $mod$ $ord_{p}(100)$

Khi đó nếu ta chọn số $n=p.ord_{p}(100)$ thì hiển nhiên số đó chia hết cho $p$ và ta có thể khẳng định là tồn tại.

 

Mọi người thử vận dụng kết quả trên để chứng minh bài toán khó hơn như sau:

 

Số dao động là một số nguyên dương có các chữ số khác $0$ và $0$ xen kẽ (với chữ số hàng đơn vị khác $0$). Ví dụ: $20103$ là một số dao động. Tìm tất cả các số nguyên dương mà không là ước của bất kì một số dao động nào.
#742306 Cho bảng ô vuông, tìm số ô được tô màu lớn nhất có thể

Gửi bởi hovutenha trong 30-11-2023 - 19:49

  • Xét $G=(V,E)$ $V\leftrightarrow i(i=\overline{1,n})$ và một cạnh nối hai đỉnh $i>j$ có nghĩa là ô $(i,j)$ được tô vàng, để ý rằng với $i<j$ thì ô $(i,j)$ được tô xám.

Do đó đây là đồ thị đơn vô hướng.

  • Ta sẽ chứng minh rằng  không chứa tam giác tức là không tồn tại 3 đỉnh đôi một nối nhau.

Thật vậy phản chứng rằng vẫn tồn tại tam giác, gọi 3 đỉnh được nối là $x>y>z$ khi đó các ô được tô vàng lần lượt là ô $(x,y),(x,z),(y,z)$

  • Để ý điều kiện đề bài là nếu ô $(i,j)$ được tô vàng thì tất cả các ô ở hàng $j$ và cột $i$ đều không được tô vàng và ở trên ta thấy ô $(x,y),(y,z)$ đều được tô vàng tức có mâu thuẫn ở đây suy ra giả sử phản chứng sai. Suy ra rằng $G$ không chứa tam giác.
  • Áp dụng định lý Mantel-Turan ta có: $\left | E \right |\leq \left \lfloor \frac{n}{2} \right \rfloor\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil$
  • Đễ dàng chỉ ra dấu bằng nên bài toán được giải quyết.

Vậy số ô tô vàng lớn nhất là $\left \lfloor \frac{n}{2} \right \rfloor\left \lceil \frac{n}{2} \right \rceil$

File gửi kèm  Một bài toán tổ hợp trên bảng vuông img.png   35.44K   6 Số lần tải

 

ps: Đây là bài mình tự nghĩ ra nên có khi còn khá dễ :))