Đến nội dung


Chú ý

Hệ thống gửi email của diễn đàn đang gặp vấn đề với một số tài khoản Gmail do chính sách bảo mật tăng cường của Google. Nếu bạn không nhận được email từ diễn đàn, xin hãy tạm thời dùng một địa chỉ email khác ngoài Gmail (trước hết bạn nên kiểm tra thùng rác hoặc thư mục spam của hộp thư, hoặc dùng chức năng tìm kiếm trong hộp thư với từ khoá "diendantoanhoc.org" để chắc chắn là email không nhận được).

BQT đang cố gắng khắc phục, mong các bạn thông cảm.


hovutenha

Đăng ký: 20-05-2021
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 00:12
-----

Chủ đề của tôi gửi

$f(f(y)f(x+y))+f(xf(x+y))=(x+y)^{2}$

08-01-2023 - 10:37

Tìm tất cả các hàm $f: \mathbb{R}\rightarrow \mathbb{R}$ thỏa mãn:

$f(f(y)f(x+y))+f(xf(x+y))=(x+y)^{2}$


$\sum_{cyc}^{} (\frac{a}{2a+b})^...

14-12-2022 - 21:02

Cho a,b,c thực dương: CMR:

$(\frac{a}{2a+b})^{3} +(\frac{b}{2b+c})^{3}+(\frac{c}{2c+a})^{3}\geq \frac{1}{9}$


$5^{n}+1\vdots n$

18-11-2022 - 22:37

Tìm $n\in \mathbb{N}^{^{*}}$ thỏa mãn: 
$5^{n}+1\vdots n$


Tìm số tam giác có tổng vectơ trên cạnh của nó bằng 0.

14-11-2022 - 19:05

Cho đa giác đều $2n+1$. Mỗi cặp đỉnh $A_{i}$, $A_{j}$ được nối bởi một vectơ có gốc là $A_{i}$ hoặc $A_{j}$. Ta gọi một tam giác $A_{i}A_{j}A_{k}$ là vô cực nếu tổng các vectơ trên cạnh của nó bằng $\vec{0}$
a) Tìm số tam giác vô cực nhỏ nhất có thể. 
b) Tìm số tam giác vô cực lớn nhất có thể.


Tìm $n \in N^*: n | 2^n-1 +1$

12-11-2022 - 21:22

Tìm $n \in N^*$ sao cho:
$2^{n-1}+1\vdots n$