Đến nội dung


Gaukoala123

Đăng ký: 10-06-2021
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 21:36
-----

#728012 $2x^2+3y^2+2z^2-4xy+2xz-20=0$

Gửi bởi Gaukoala123 trong 10-06-2021 - 18:55

Giải phương trình nghiệm nguyên dương: $2x^2+3y^2+2z^2-4xy+2xz-20=0$
#728011 $x^3-x^2-2xy=y^3+y^2+100$

Gửi bởi Gaukoala123 trong 10-06-2021 - 18:52

Giải phương trình nghiệm nguyên: $x^3-x^2-2xy=y^3+y^2+100$