Đến nội dung


Dennis Nguyen

Đăng ký: 17-06-2021
Offline Đăng nhập: 04-12-2021 - 18:13
-----

Chủ đề của tôi gửi

Thế nào là lục giác ngoại tiếp suy biến?

26-11-2021 - 13:59

Mình có đọc tài liệu về định lí Brianchon của Thầy Nguyễn Văn Linh. Trong đó có vài bài Thầy dùng định lí cho lục giác ngoại tiếp suy biến. Mình chưa hình dung được thế nào là lục giác ngoại tiếp suy biến, mong mọi người giải thích thêm dùm mình với!

https://nguyenvanlin...hon-theorem.pdf

 


Đẳng thức $O(AB,CD)=$$\frac{cot(\vec{OC},\vec{OA})}{cot(...

24-11-2021 - 14:11

Nếu $OA$ vuông góc $OD$ thì $O(AB,CD)=$$\frac{cot(\vec{OC},\vec{OA})}{cot(\vec{OC},\vec{OA})}:\frac{cot(\vec{OD},\vec{OA})}{cot(\vec{OD},\vec{OB})}$. Mọi người cho mình hỏi đẳng thức trên đúng hay sai và chứng minh với!


Chứng minh $AD, ES, FR$ đồng quy

23-11-2021 - 15:17

Cho tam giác $ABC$. Đường tròn nội tiếp $(I)$ theo thứ tự tiếp xúc $BC, CA, AB$ tại $D,E,F$. $AD$ cắt $(I)$ tại $X$; $BX,CX$ theo thứ tự cắt lại $(I)$ tại $Y, Z$; $AY, AZ$ theo thứ tự cắt $(I)$ tại $R, S$. Chứng minh $AD, ES, FR$ đồng quy.


Tìm $a,n$ nguyên dương để $a^{n^2+2n-1}-99$ là số chính p...

21-11-2021 - 20:49

Tìm $a,n$ nguyên dương để $a^{n^2+2n-1}-99$ là số chính phương.


Chứng minh $AC,BD,MP,NQ$ đồng quy

14-11-2021 - 14:48

Cho tứ giác $ABCD$ ngoại tiếp $(I)$. Gọi $M,N,P,Q$ lần lượt là tiếp điểm của $(I)$ với $AB,BC,CD,DA$. Chứng minh $AC,BD,MP,NQ$ đồng quy. (Nếu được thì mong các bạn giải bằng cách không dùng hàng điểm).