Đến nội dung


nguyenchithanh2511

Đăng ký: 19-07-2021
Offline Đăng nhập: 17-09-2021 - 19:41
-----

#730373 RGBT $C=\sqrt{\frac{1}{a^2+b^2}+\frac{1}{(a+b)^2}+...}$

Gửi bởi nguyenchithanh2511 trong 14-09-2021 - 16:41

RGBT $C=\sqrt{\frac{1}{a^2+b^2}+\frac{1}{(a+b)^2}+\sqrt{\frac{1}{a^4}+\frac{1}{b^4}+\frac{1}{(a^2+b^2)^2}}}$ với $a,b\neq 0;a+b\neq 0$
#730063 GPT $5(8x^{2}+11)=27(2x+1)\sqrt{3x-2}$

Gửi bởi nguyenchithanh2511 trong 02-09-2021 - 10:11

GPT $5(8x^{2}+11)=27(2x+1)\sqrt{3x-2}$
#729711 Tìm nghiệm tự nhiên cùa phương trình $3^{x}+1=y^{2}$

Gửi bởi nguyenchithanh2511 trong 15-08-2021 - 10:01

Tìm nghiệm tự nhiên cùa phương trình $3^{x}+1=y^{2}$
#729089 Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn điều kiện $x\sqrt{1-y^2...

Gửi bởi nguyenchithanh2511 trong 23-07-2021 - 08:52

Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn điều kiện $x\sqrt{1-y^2}+y\sqrt{1-z^2}+z\sqrt{1-x^2}=\frac{3}{2}$  tính $x^2+y^2+z^2​​$