Đến nội dung


tikita9458

Đăng ký: 21-07-2021
Offline Đăng nhập: 21-07-2021 - 23:28
-----

#729068 Tính $\lim \frac{n}{2^n}$

Gửi bởi tikita9458 trong 21-07-2021 - 19:23

Em xin phép hỏi các thầy cô và bạn bè, giúp em giải câu giới hạn này mà không dùng tiêu chuẩn tỷ số D'alembert (kiến thức 11 và được phép dùng giới hạn $\lim an = 0$ khi $|an| < 1$.)

 

Tính $\lim \frac{n}{2^n}$

 

Em chân thành cảm ơn!