Đến nội dung

crysis

crysis

Đăng ký: 27-09-2021
Offline Đăng nhập: 26-02-2023 - 21:49
-----

#737434 $a^2 + b^2 + c^2 + abc = 4$

Gửi bởi crysis trong 25-02-2023 - 18:27

Với $a,\,b,\,c\geqq 0,\,a^{2}+ b^{2}+ c^{2}+ abc=4$ thì:

$$3\geqq a+ b+ c\geqq 2+ abc\,\,\,\,\,\,$$

tại sao a+b+c lớn hơn bằng abc+2 bác nhỉ ?