Đến nội dung


narutosasukevjppro

Đăng ký: 04-10-2021
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 15:48
*****

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC PHẲNG

30-06-2022 - 21:45

288935713_714508702992384_89793464842715bài bài này đăng vui thôi :))


Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC PHẲNG

30-06-2022 - 21:25

Bài 21. JBMO 2022 mới vừa thi xong : Cho tam giác $ABC$ trực tâm $H$ và chân đường cao đỉnh $A$ là $D$ thỏa mãn $HA=HD$. Dựng tiếp tuyến $l$ của $HBC$ sao cho $l$ cắt $AB,AC$ tại $S,T$. $M,N$ là trung điểm $HB,HC$. Chứng minh $SM||TN$.


Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC PHẲNG

28-06-2022 - 07:09

Bài toán 20. Cho tam giác $ABC$ có $I$ là tâm nội tiếp. Đường tròn bàng tiếp góc $B,C$ lần lượt tiếp xúc với $AC,AB$ tại $X,Y$. Gọi $AD,AE$ là đường cao và đường phân giác của tam giác $ABC$. Chứng minh $DE$song song với tiếp tuyến tại $I$ của $(IDE)$.


Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC PHẲNG

27-06-2022 - 17:20

Bài toán 19. Cho tam giác $ABC$ có tâm ngoại tiếp và trực tâm lần lượt là $O,H$. $M$ bất kỳ trên $(O)$, $N$ là điểm đối xứng của $M$ qua $BC$. $P$ là giao thứ hai của $AM$ và $(OMN)$. Chứng minh $HN$ đi qua trực tâm của $AOP$


Trong chủ đề: [TOPIC] HÌNH HỌC PHẲNG

27-06-2022 - 17:19

289456753_807531633960730_70920208187464

ý b bài 18 khá vui còn ý a thì a làm lâu rồi( mn check xem thử đúng chưa ạ)

289028916_608514667077463_81687024629050