Đến nội dung


Manhleo

Đăng ký: 13-10-2021
Offline Đăng nhập: 13-10-2021 - 11:49
-----

#731132 Chứng minh:$$\lim\frac{n^{2}}{2^...

Gửi bởi Manhleo trong 13-10-2021 - 11:49

Bằng định nghĩa chứng minh:

$$\lim\frac{n^{2}}{2^{n}}= 0$$