Đến nội dung


maolus123

Đăng ký: 30-10-2021
Offline Đăng nhập: 04-12-2021 - 11:04
***--

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $a_{k+1} = \frac{a_k^2 + 1}{a_{k-1} + 1} - 1$

02-12-2021 - 08:59

IMO Shortlist 2009

P.s: xem ở phần vieta jumping ở chuyên đề số học mathscope

Cảm ơn bạn nhiều :DD


Trong chủ đề: Chứng minh rằng: $AM, DI, EF$ đồng quy tại một điểm

02-12-2021 - 00:19

Cho em gửi 1 cách khác ạ:

Gọi X, Y lần lượt là giao điểm của EF, DI với BA, CB 

ta có (BXMD) = E(BXMD) = E(BFMD) = (BFMD) = A(BFMD) = A(BFAD) = (BFAD) = I(BFAD) = I(BFAY) = (BFAY)

do đó (BXMD) = (BFAY)

=> XF, MA, DY đồng quy hay EF, AM, DI đồng quy 

=> ĐPCM


Trong chủ đề: gõ thử latex

24-11-2021 - 20:34

$\frac{a}{b}$


Trong chủ đề: Chứng minh $AC,BD,MP,NQ$ đồng quy

16-11-2021 - 06:21

Dùng Pascal thôi :))

:DD


Trong chủ đề: Hỏi lập được bao nhiêu số?

09-11-2021 - 05:58

9 số nguyên dương đầu tiên là 1,2,3,4,5,6,7,8,9.

các bộ số có tổng các chữ số bằng 8 là (1,2,5);(1,3,4).=>có 2.3! cách.
ba số còn lại có chỉnh hợp chập 3 của 6 số còn lại
==>tổng cộng có 2.3!.6A3=1440 số

:DD