Đến nội dung


maolus123

Đăng ký: 30-10-2021
Offline Đăng nhập: 04-12-2021 - 11:04
***--

#731859 Chứng minh rằng: $AM, DI, EF$ đồng quy tại một điểm

Gửi bởi maolus123 trong 02-12-2021 - 00:19

Cho em gửi 1 cách khác ạ:

Gọi X, Y lần lượt là giao điểm của EF, DI với BA, CB 

ta có (BXMD) = E(BXMD) = E(BFMD) = (BFMD) = A(BFMD) = A(BFAD) = (BFAD) = I(BFAD) = I(BFAY) = (BFAY)

do đó (BXMD) = (BFAY)

=> XF, MA, DY đồng quy hay EF, AM, DI đồng quy 

=> ĐPCM
#731455 Chứng minh KL đi qua trung điểm AB.

Gửi bởi maolus123 trong 03-11-2021 - 13:55

Cho tứ giác ABCD nội tiếp (O). AC cắt BD tại P. (APD) cắt (BPC) tại Q. Trung trực BD, AC cắt BQ, AQ tại K,L. Chứng minh rằng KL đi qua trung điểm AB.