Đến nội dung


KieranWilson

Đăng ký: 02-11-2021
Offline Đăng nhập: 01-12-2021 - 12:03
-----

Chủ đề của tôi gửi

Chứng minh số đó là $n$

29-11-2021 - 17:03

Cho dãy số $\frac{1}{1};\frac{1}{2};\frac{1}{3};..;\frac{1}{n}$, tiến hành xóa các số trong dãy và sau khi xóa hai số $a,b$ bất kì thì lại thêm số $a+b+ab$ vào dãy, sau một số lần như vậy thì trong dãy còn lại $1$ số. Chứng minh số đó là $n$


Tìm min của $\sum \frac{a}{a+b}$

27-11-2021 - 11:50

Cho các số thực dương thỏa $a\geq b\geq c$

Tìm GTNN của $\sum \frac{a}{a+b}$


Chứng minh có vô số nguyên tố có dạng $p=ax+b$

26-11-2021 - 12:43

Chứng minh có vô số nguyên tố có dạng $p=ax+b$ ($x\in N; a,b$ nguyên tố cùng nhau)


Chứng minh luôn tồn tại 2 điểm sao cho khoảng cách giữa chúng bé hơn $\sqrt...

23-11-2021 - 19:01

Cho một hình chữ nhật có các cạnh lớn dài 4, cạnh bé dài 3. Lấy 6 điểm vào trong hình chữ nhật đó (có thể nằm trên cạnh). Chứng minh luôn tồn tại 2 điểm sao cho khoảng cách giữa chúng bé hơn hoặc bằng $\sqrt{5}$


Max của $\sum \frac{1}{xy+x+2}$

12-11-2021 - 17:36

Cho các số thực dương thỏa $xyz=1$

Tìm Max của

$\sum \frac{1}{xy+x+2}$