Đến nội dung


lan753951

Đăng ký: 11-11-2021
Offline Đăng nhập: 21-01-2022 - 22:52
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: chứng minh đường tròn ngoại tiếp KPQ tiếp xúc với đường tròn KMN

16-01-2022 - 17:04

e nghĩ dùng phép vị tự mà chưa nghĩ ra