Đến nội dung


lan753951

Đăng ký: 11-11-2021
Offline Đăng nhập: 21-01-2022 - 22:52
-----

#732428 chứng minh đường tròn ngoại tiếp KPQ tiếp xúc với đường tròn KMN

Gửi bởi lan753951 trong 12-01-2022 - 22:37

cho tam giác ABC nhọn không cân các đường cao AD,BE,CF. H,K lần lượt là hình chiếu cùa A,D lên EF, giả sử đường tròn tâm H, bán kính HA cắt AB,AC tại M,N .

cm :M,N,K,H đồng viên gọi là đường tròn (w)

b) P,Q lần lượt là giao điểm của KM và CF, KN và BE.