Đến nội dung


huhuhuhu

Đăng ký: 02-01-2022
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 11:41
-----

Chủ đề của tôi gửi

$2f(x^2) \geq xf(x) + x$

22-01-2022 - 09:35

Mình thấy có bài này khá hay, gửi các bạn tham khảo: 

cho $f:R+ \rightarrow R+$ là hàm số thỏa mãn: 

$2f(x^2) \geq xf(x) + x$ với mọi $x$ > 0 chứng minh rằng $f(x^3) \geq x^2$ với mọi $x$ > 0 


$n^3 -1 \vdots n!$

18-01-2022 - 21:05

chứng minh rằng tồn tại vô số số nguyên dương n sao cho $n^3 -1 \vdots  n!$


$f(x)f(y+f(x)) = f(yf(x))$

14-01-2022 - 23:40

Tìm tất cả hàm số $f:R+ \rightarrow R+$ thoả mãn: 

$f(x)f(y+f(x)) = f(yf(x))$ với mọi x,y thuộc R+