Đến nội dung


Math04

Đăng ký: 10-01-2022
Offline Đăng nhập: 21-01-2022 - 15:18
-----

Bài viết của tôi gửi

Trong chủ đề: $P(x^3+x^2+1)=P(x+2).P(x^2+1)$

10-01-2022 - 20:36

Gợi ý: Trong trường hợp $P$ không phải đa thức hằng, đặt $P(x)=(x-1)^{n}+Q(x)$ với $n=\deg P$. Chứng minh $Q(x)\equiv 0$.

Có thể cho mình hỏi là tại sao biết chắc $P(x)$ sẽ có dạng đó ý bạn? Mình cần vài bước chứng minh không bạn?