Đến nội dung

Math04

Math04

Đăng ký: 10-01-2022
Offline Đăng nhập: 04-12-2023 - 23:20
*----

Trong chủ đề: Chứng minh $SN \perp BC$

26-11-2023 - 22:40

 

attachicon.gif screenshot_1700968049.png

Ta có: $\angle SNB=\angle SAX-\angle XAB=\frac{1}{2}\angle XAY-\angle NAB=\angle BAC-\angle NAB=\angle NAC$

Suy ra $AN$, $AS$ đẳng giác trong góc $A$ nên $AS$ đi qua tâm $Z$ của $(BOC)$ với $O$ là tâm $(ABC)$

Gọi $H$ là trực tâm tam giác $ABC$

Ta có:

$BS^{2}=\frac{BA^{2}}{2}+\frac{BZ^2}{2}-\frac{AZ^2}{4}$

$CS^{2}=\frac{CA^{2}}{2}+\frac{CZ^2}{2}-\frac{AZ^2}{4}$

$BN^{2}=\frac{BH^2}{2}+\frac{BO^2}{2}-\frac{OH^2}{4}$

$CN^{2}=\frac{CH^2}{2}+\frac{CO^2}{2}-\frac{OH^2}{4}$

Suy ra:

$(BS^2-BN^2)-(CS^2-CN^2)=(BA^2-BH^2)-(CA^2-CH^2)=0$

Áp dụng định lí 4 điểm ta có luôn $SN$ vuông góc $BC$ (dpcm)

 

 Bạn ơi cho mình hỏi làm sao chứng minh $Z$ thuộc $(AXY)$ nhỉ


Trong chủ đề: $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}+\frac...

25-03-2023 - 17:43

Việc hỏi bài trên diễn đàn không có gì sai nhé các bạn, cứ mạnh dạn đăng bài nếu cần sự giúp đỡ. Nhưng cũng có thể @chuyenndu không phải chỉ trích gì mà chỉ có ý khuyến khích @Math04 tham gia thảo luận hơn mà thôi, em nên xem đó như là một lời góp ý.

 

Việc học trên diễn đàn nếu chỉ hỏi bài thôi thì hơi uổng. @Math04 thử tìm những bài chưa giải (có rất nhiều) và thử giải xem sao, anh nghĩ là có nhiều bài vừa sức với em đấy, như thế sẽ học được nhiều hơn. Ngoài ra lúc em hỏi bài, thì cũng có thể trình bày xem là mình đã cố gắng làm như thế nào, bí chỗ nào, như thế thì mọi người có thể gợi ý cho em tự làm tiếp, sẽ hiệu quả hơn cho em đấy. Có thể thử bắt đầu với bài ở trên chẳng hạn  :like

Em cám ơn anh ạ


Trong chủ đề: $\frac{a^2+b^2+c^2}{ab+bc+ca}+\frac...

25-03-2023 - 17:07

mình thấy bạn này chỉ toàn hỏi bài nhỉ?

Mình thắc mắc nên mới hỏi thôi bạn, với mình cũng không chuyên lắm nên mình cũng đâu đi giải bài khác được bạn. Mình nghĩ diễn đàn lập ra để trao đổi, những người chưa biết thì phải hỏi thôi bạn?


Trong chủ đề: Tính $a_n$ là số cách điền thỏa ba ô liên tiếp nhau bất kỳ đều...

25-03-2023 - 15:19

Ta gọi một cách điền "rất đẹp" nếu như đó là cách điền đẹp và có hai ô cuối cùng có số giống nhau.

Thế thì gọi $b_n$ là số cách điền "rất đẹp".

+) Tính $a_{n+1}$: Với mỗi cách điền $n$ ô trước là "đẹp" nhưng không phải "rất đẹp" ta có $2$ cách điền ô thứ $n+1$. Đồng thời với mỗi cách điền $n$ ô trước "không đẹp" ta có duy nhát $1$ cách điền ô thứ $n=1$. Do đó $a_{n+1} = 2a_n - b_n$.

+) Tính $b_{n+1}$: Giả sử ô thứ $n$ và $n+1$ đều là $0$. Thế thì ô thứ $n-1$ là $1$, và số cách điền lúc này chính là số cách điền $n-2$ ô đầu tiên có hai vị trí cuối không cùng bằng $1$, và bằng $a_{n-2} - \frac{b_{n-2}}{2}$.

Suy ra $b_{n+1} = 2a_{n-2} - b_{n-2}$.

Kết hợp lại ta có công thức truy hồi: $\begin{cases} a_{n+1} = 2a_n - b_n \\ b_{n+1} = 2a_{n-2} - b_{n-2}\end{cases}$

$\Rightarrow b_n = 2a_n - a_{n+1},\forall n\geq 1\Rightarrow 2a_{n+1} - a_{n+2} = 2a_{n-2} - 2a_{n-2} + a_{n-1},\forall n\geq 3$

$\Rightarrow a_{n+2} = 2a_{n+1} - a_{n-1},\forall n\geq 3$.

Tính được: $a_1 = 2, a_2 = 4, a_3 = 6, a_4 = 10$. Do đó ta có $a_{n+3} = 2a_{n+2} - a_n,\forall n\in\mathbb N^*$.

Từ đây dễ dàng tìm được CTTQ của $(a_n)$.

Hoàng có thể chia sẻ cách em học các phân môn không nhỉ cũng như từng tài liệu/ nguồn bài mà em tham khảo


Trong chủ đề: Chứng minh tồn tại số nguyên dương $M$ sao cho: $a_{m...

01-01-2023 - 17:25

Bạn có kinh nghiệm gì khi mà tìm bài trên AOPS không nhỉ kiểu gõ công thức hay là gõ đề vào tại nhiều lúc mình tìm mà không ra. Với tìm ngay chỗ Search Community hay là Advanced Community Search nhỉ