Đến nội dung


Math04

Đăng ký: 10-01-2022
Offline Đăng nhập: 21-01-2022 - 15:18
-----

#732426 Chứng minh: $\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\s...

Gửi bởi Math04 trong 12-01-2022 - 11:34

Cho $x,y,z$ không âm và $x^2+y^2+z^2=1$. Chứng minh: $\sqrt{x+y}+\sqrt{y+z}+\sqrt{z+x}\geq \sqrt{7(x+y+z)-3}$