Đến nội dung

Concaocao

Concaocao

Đăng ký: 11-01-2022
Offline Đăng nhập: 03-03-2022 - 18:58
-----

Tìm $a$ để khối tròn xoay sinh ra khi quay miền $D$ quanh đường thẳ...

11-01-2022 - 01:43

Cho miền $D$ được giới hạn bởi các đường $y=sinx (0\leq x\leq\frac{\pi}{2}),y=a(0\leq a\leq 1), x=0$ và $x=\frac{\pi}{2}$. Tìm $a$ để khối tròn xoay sinh ra khi quay miền $D$ quanh đường thẳng $x=a$ có thể tích nhỏ nhất.


$8+\int_{a}^{x}\frac{f(t)dt}{t^3}=2\sqrt{x},\forall x>0$

11-01-2022 - 01:37

Tìm số thực $a>0$ và hàm số liên tục $f(x),x>0$ thoả mãn : $8+\int_{a}^{x}\frac{f(t)dt}{t^3}=2\sqrt{x},\forall x>0$