Đến nội dung


BachJohn

Đăng ký: 11-01-2022
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 06:22
-----

#732512 Nghiệm e và pi

Gửi bởi BachJohn trong Hôm nay, 06:21

$e^{x}=alna+a-ax \Rightarrow x=lna$

 

$sin(\frac{x}{2}+sinx)=sin^{2}\left ( \frac{x}{2} \right )\Rightarrow x=\pi$

 

Giải 2 bài Toán bằng Phương Pháp Hàm Đơn Điệu trong Khoảng Xác Định của Hàm Số
#732422 Vẽ cạnh mũ bình phương

Gửi bởi BachJohn trong 11-01-2022 - 20:38

Dùng thước Êke chia vạch vẽ một cạnh có kích thước bằng bình phương cạnh a cho trước

Từ đó tìm ra cạnh số mũ hay căn thức tùy ý

Diễn giải chính xác về vấn đề cạnh đơn vị 1

Cho cạnh c. Vẽ cạnh x = ac. Dựng cạnh vuông góc x' = ac. Dựng được cạnh y = $a^{2}$c. Khi c bằng 1 ta thu được kết quả

 

4506202503967220-1639133868_1024.png
#732421 Mối liên hệ giữa các số e, pi, phi trên miền số thực

Gửi bởi BachJohn trong 11-01-2022 - 20:25

Mối quan hệ giữa e và pi trên miền số thực như vậy có đúng không?

 

$e=\left ( 1+sin\pi ^{\pm } \right )^{\frac{1}{sin\pi ^{\pm }}}$

 

Nếu ai đó nghĩ rằng ký hiệu lân cận của π là $\pi ^{\pm }$ chỉ được sử dụng dưới ký hiệu lim, thì ví dụ sau đây cho thấy rằng $\pi ^{\pm }$ hoàn toàn có thể sử dụng được trong toán học tầm thường.

 

$\lim_{x\rightarrow \pi ^{\pm }}f\left ( x \right )=\lim_{x\rightarrow \pi ^{\pm }} x =\pi ^{\pm },f\left ( x \right )=x$

 

Áp dụng cho Tỷ Lệ Vàng

 

$e=\left ( 1+x^{2}-x-1 \right )^{\frac{1}{x^{2}-x-1}},x=\varphi ^{\pm },\varphi =\frac{1\pm \sqrt{5}}{2}$

 

100712378001342-1633777053_1024.png

100712378001343-1633777109_1024.png

3482080015270968-1633777331_1024.png