Đến nội dung


sibe

Đăng ký: 14-01-2022
Offline Đăng nhập: 17-01-2022 - 16:17
-----

Chủ đề của tôi gửi

Làm quen và học hỏi

14-01-2022 - 17:04

Xin chào mọi người, mình đam mê và vô cùng yêu thích toán. Toán đem đến cho mình rất nhiều điều trong cuộc sống. Tuy nhiên mình thật sự rất ít người để cùng mình giải toán, mình lên đây để có thể tìm được 1 bạn cùng chung chí hướng với mình, và ngoài ra năm nay cũng là năm mình thi vào C3, mình dự định thi chuyên toán nên việc làm quen và học hỏi từ mọi người là vô cùng vô cùng quan trọng.