Đến nội dung

Duc91

Duc91

Đăng ký: 16-02-2022
Offline Đăng nhập: 18-05-2024 - 23:28
-----

#744442 Tồn tại các số nguyên $x,y,z,\omega$, với $0<\om...

Gửi bởi Duc91 trong 29-03-2024 - 23:50

Cho p là số nguyên tố. Chứng minh rằng tồn tại các số nguyên $x,y,z,\omega$, với $0<\omega<p$ thoả mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}-\omega p=0$.
#738777 Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC).

Gửi bởi Duc91 trong 22-04-2023 - 23:00

Cho tam giác ABC nhọn (AB<AC) nội tiếp đường tròn (O), có M là trung điểm BC,BE,CF là các đường cao. Các tiếp tuyến với đường tròn (O) tại B và C cắt nhau tại S. Gọi N,P lần luọt là giao điểm của BS với EF, AS với (O) (P khác A). Chứng minh rằng:

a) MN vuông góc với BF.

b) AB.CP=AC.BP.

c) $\angle CAM = \angle BAP.$
#736585 Giải phương trình $8x^{3}-4x-1=\sqrt[3]{6x+1}....

Gửi bởi Duc91 trong 01-01-2023 - 00:21

$8x^{3}-4x-1=\sqrt[3]{6x+1}.$
#736442 $a^7-a \vdots 42$

Gửi bởi Duc91 trong 24-12-2022 - 23:24

Chứng minh rằng: $a^7-a \vdots 42$.
#736055 Tìm m là số nguyên sao cho $m(m^2+3m+2)$ là số chính phương.

Gửi bởi Duc91 trong 04-12-2022 - 10:23

Với m<-2 thì không thể là số chính phương nhưng với m=-1 hoặc m=-2 thì biểu thức =0 vẫn là số chính phương mà bạn.
#736052 Tìm m là số nguyên sao cho $m(m^2+3m+2)$ là số chính phương.

Gửi bởi Duc91 trong 04-12-2022 - 09:27

  • Mình tưởng là với m=-1, m=-2 thì cũng được mà nhỉ.#736049 Tìm m là số nguyên sao cho $m(m^2+3m+2)$ là số chính phương.

Gửi bởi Duc91 trong 04-12-2022 - 08:48

Tìm m là số nguyên sao cho $m(m^2+3m+2)$ là số chính phương.
#735934 Chứng minh: Nếu tích 2 số nguyên liên tiếp là 1 số chính phương thì 1 trong 2...

Gửi bởi Duc91 trong 28-11-2022 - 20:09

Chứng minh: Nếu tích 2 số nguyên liên tiếp là 1 số chính phương thì tích đó bằng 0.