Đến nội dung


KhangOwO

Đăng ký: 09-05-2022
Offline Đăng nhập: 11-05-2022 - 21:09
-----

#733412 $\sum\frac{b+c}{\sqrt{a^2+bc}...

Gửi bởi KhangOwO trong 09-05-2022 - 21:21

Cho $a, b, c>0$. CMR: $\frac{b+c}{\sqrt{a^2+bc}}+\frac{a+c}{\sqrt{b^2+ac}}+\frac{a+b}{\sqrt{c^2+ab}}\geq4$