Đến nội dung

Longlanhkhonglaplanh

Longlanhkhonglaplanh

Đăng ký: 07-09-2022
Offline Đăng nhập: 07-09-2022 - 22:18
-----

Như nào là mô hình hóa toán học

07-09-2022 - 22:00

Nay thầy em có cho câu hỏi:Hãy mô hình hóa hằng đẳng thức (a+b)2

cho em hỏi là làm như nào với ạ