Đến nội dung

Saturina

Saturina

Đăng ký: 24-10-2022
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:02
***--

Trong chủ đề: Chứng minh dãy hội tụ và tìm giới hạn

16-02-2024 - 09:53

File gửi kèm  baitap.png   41.87K   3 Số lần tải


Trong chủ đề: Chứng minh dãy hội tụ và tìm giới hạn

16-02-2024 - 09:49

File gửi kèm  baitap.png   35.05K   2 Số lần tải


Trong chủ đề: Chứng minh dãy hội tụ và tìm giới hạn

16-02-2024 - 09:48

File gửi kèm  baitap.png   42.02K   1 Số lần tải


Trong chủ đề: mng giải giúp em ạ

16-02-2024 - 09:39

thêm bài này nữa ạ

File gửi kèm  baitap.png   30.03K   1 Số lần tải


Trong chủ đề: Có 8 học sinh tham gia làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Sau khi kiểm tra...

16-02-2024 - 09:22

Có 8 học sinh tham gia làm một bài kiểm tra trắc nghiệm. Đề thi
chung cho tất cả học sinh, có 
câu hỏi, mỗi câu hỏi có 4 phương án trả lời, học
sinh chỉ được chọn một phương án cho mỗi câu hỏi. Sau khi kiểm tra, thấy rằng hai
học sinh bất kì có chung nhiều nhất một câu trả lời.
a) Với 
n = 4, hãy chỉ ra một ví dụ về phương án trả lời các câu hỏi của 8 học sinh.
b) Tìm giá trị lớn nhất của số câu hỏi trong bài kiểm tra.