Đến nội dung

PhamXuanTung

PhamXuanTung

Đăng ký: 24-11-2022
Offline Đăng nhập: 28-11-2022 - 17:51
-----

$r(A)=r(\bar{A})$, ở đó $\bar{A}=(A|Au)$

24-11-2022 - 18:47

Cho hệ phương trình tuyến tính $Ax=Au$, với $A=(a_{ij})_{2022\times2023}$ và $u=\underset{2023 \text{ số } 1}{\underbrace{ (1, 1,..., 1) }}$. Chứng minh rằng

$r(A)=r(\bar{A})$, ở đó $\bar{A}=(A|Au)$.