Đến nội dung

Nguyen Bao Khanh

Nguyen Bao Khanh

Đăng ký: 25-11-2022
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 22:58
-----

Trong chủ đề: Tìm max $P= \frac{a+b+c-2}{(a^{2}-a+1)(b^{2}-b+1)(c^{2}-c+1)}...

23-02-2023 - 09:30

 

Ta đi chứng minh : $\left ( y^{2}+3 \right )(z^{2}+3)\geq 4\left ( 1+\frac{\left ( y+z+1 \right )^{2}}{3} \right )$

$\Leftrightarrow 3(y-z)^{2}+3(yz-1)^{2}+2(y+z-2)^{2}\geq 0$

$\Rightarrow \prod (x^2+3)\geq 4\left ( x^2+3 \right )\left ( 1+\frac{(y+z+1)^{2}}{3} \right )\geq 4(x+y+z+1)^{2}$

 

ANh ơi làm thế nào để có ý tưởng nghĩ ra bất đẳng thức phụ vậy ạ