Đến nội dung

Nguyen Bao Khanh

Nguyen Bao Khanh

Đăng ký: 25-11-2022
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 22:58
-----

#737830 Chứng minh DA là phân giác của góc $\widehat{DIJ}$

Gửi bởi Nguyen Bao Khanh trong 17-03-2023 - 23:25

Cho tam giác ABC, AD,BE,CF là đường cao, H là trực tâm. Giao của EF và BC là M. Giao của HM với AB,AC lần lượt là I,J. Chứng minh DA là phân giác của góc $\widehat{DIJ}$
#737369 Tìm max $P= \frac{a+b+c-2}{(a^{2}-a+1)(b^{2}-b+1)(c^{2}-c+1)}$

Gửi bởi Nguyen Bao Khanh trong 21-02-2023 - 14:43

Cho a,b,c là các số thực thay đổi. Tìm max

$P= \frac{a+b+c-2}{(a^{2}-a+1)(b^{2}-b+1)(c^{2}-c+1)}$