Đến nội dung

Nguyen Bao Khanh

Nguyen Bao Khanh

Đăng ký: 25-11-2022
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 22:58
-----

Chứng minh DA là phân giác của góc $\widehat{DIJ}$

17-03-2023 - 23:25

Cho tam giác ABC, AD,BE,CF là đường cao, H là trực tâm. Giao của EF và BC là M. Giao của HM với AB,AC lần lượt là I,J. Chứng minh DA là phân giác của góc $\widehat{DIJ}$


CHứng minh $\widehat{MCK}=\widehat{MHN}$

17-03-2023 - 23:21

Cho tứ giác ABCD có $\hat{C}=\hat{B}=90^{o}$.M nằm tia AB sao cho AM=AD. Hạ DH vuông góc AC tại H. Giao của DM và BC là N. Hạ CK vuông góc với AN tại K. CHứng minh $\widehat{MCK}=\widehat{MHN}$


$\max P = \sum \frac{1}{4-a}$

23-02-2023 - 13:11

a, Cho x,y,z>0, $x^{2}+y^{2}+z^{2}\leq 3$

Tìm max p$= \frac{1}{4-x}+\frac{1}{4-y}+\frac{1}{4-z}$

b, $a,b,c\geq 0, a^{2}+b^{2}+c^{2}=8.$.

 Chứng minh $4(a+b+c-4)\leq abc$


$2(x+y+z)-xyz\leq 10$

23-02-2023 - 13:01

Cho x,y,z là các số thực thỏa mãn $x^{2}+y^{2}+z^{2}=9$.

Chứng minh $2(x+y+z)-xyz\leq 10$


Tài liệu về phần hình học 8

23-02-2023 - 09:58

Anh chị có tài liệu nào về phần vẽ đường phụ trong giải toán hình học phẳng lớp 8 không ạ?