Đến nội dung

Nguyen Bao Khanh

Nguyen Bao Khanh

Đăng ký: 25-11-2022
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 19:18
-----

Chứng minh $AN=PM$

24-05-2023 - 00:51

Cho tam giác $ABC$ ngoại tiếp đường tròn $(I)$ tiếp xúc với $BC, AC$ tại $D$ và $E$. $P$ và $Q$ là hai điểm trên $BC$ và $CA$ sao cho $CP=BD, CQ=AE$, $BQ$ và $AP$ cắt nhau tại $M$, đường tròn $(I)$ cắt $AP$ tại $N$ sao cho $N$ nằm giữa $A$ và $P$. Chứng minh $AN=PM$ 

P/s: Bài này em nghĩ đến  với DN và ES là đường kính của (I) , bộ 3 điểm (S,Q,B), (A,N,P) thằng hàng rồi không biết làm tiếp nữa :(


$3(\sqrt{2x+1}+\sqrt{1-2x})+2\sqrt{1-4x^2...

06-05-2023 - 00:10

Giải pt: $3(\sqrt{2x+1}+\sqrt{1-2x})+2\sqrt{1-4x^2}=x^4+7x^2+8$


$(x+1)^2\sqrt[4]{x^2+x+14}+(x-1)^2\sqrt[4]{x^2-x+14}...

06-05-2023 - 00:07

Giải pt: $(x+1)^2\sqrt[4]{x^2+x+14}+(x-1)^2\sqrt[4]{x^2-x+14}=2$


$x^3+\sqrt{(2x+1)^3}=3x^2+6x+2$

06-05-2023 - 00:03

Giải phương trình: $x^3+\sqrt{(2x+1)^3}=3x^2+6x+2$


$\sqrt{8-x^2}+\sqrt{\frac{1}{2}-...

06-05-2023 - 00:01

Giải phương trình: $\sqrt{8-x^2}+\sqrt{\frac{1}{2}-\frac{1}{x^2}}+x+\frac{1}{x}=5$