Đến nội dung

THAOMUYY

THAOMUYY

Đăng ký: 04-01-2023
Offline Đăng nhập: 04-01-2023 - 02:15
-----

Lời nhắn

Hình ảnh

THAOMUYY

MN CHỈ EM ĐĂNG BÀI VỚI Ạ :<<
04-01-2023 - 02:16
Hình ảnh

THAOMUYY

b) Cho ma trân vuông A cấp n, biết det (A ^3) = 27. Tính det(A)
04-01-2023 - 02:13
  • hình ảnh
    DOTOANNANG

    $$\left ( \det A \right )^{3}= \det\left ( A^{3} \right )= 27= 3^{3}\Rightarrow\det A= 3$$


    06-01-2023 - 15:08