Đến nội dung

Leonguyen

Leonguyen

Đăng ký: 16-01-2023
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 12:57
-----

Trong chủ đề: C/m $a+b+c+d\vdots 60$ với $a, b, c, d$ là sntố...

Hôm nay, 00:05

Em không biết cách này có đúng không và khá dài, mọi người có cách nào hay hơn thì chỉ em với  :icon6:

Hai số nguyên tố lớn hơn 5 thì có hiệu lớn hơn hoặc bằng 2 và là số chẵn. Dễ dàng chứng minh được trong các số $b-a, c-b, d-c$  nếu tồn tại một số lớn hơn hoặc bằng 6 hoặc hai số lớn hơn hoặc bằng 4 thì sẽ không tmđk $a<b<c<d<a+10$.

Từ đó suy ra được $(a,b,c,d)\in\left\{(a,a+2,a+4,a+6),(a,a+2,a+4,a+8),(a,a+2,a+6,a+8),(a,a+4,a+6,a+8)\right\}.$

Nhận thấy nếu $(a,b,c,d)\in\left\{(a,a+2,a+4,a+6),(a,a+2,a+4,a+8),(a,a+4,a+6,a+8)\right\}$ thì trong $a,b,c,d$ luôn có số chia hết cho 3 không thoả mãn nên $(a,b,c,d)=(a,a+2,a+6,a+8)$. Khi này $a+b+c+d=4a+16$.

Dễ dàng chứng minh được $a+b+c+d$ chia hết cho 4.                                                       $(1)$

Nếu $a$ có chữ số tận cùng là 3, 5, 7, 9 thì trong $a,b,c,d$ sẽ tồn lại số chia hết cho 5 không thoả mãn nên $a$ có chữ số tận cùng là 1. Khi đó $4a+16\equiv 4.1+16\equiv0 \pmod 5$ hay $a+b+c+d$ chia hết cho 5.               $(2)$

Nếu $a$ chia 3 dư 1 thì $b=a+2$ chia hết cho 3 không thoả mãn nên $a$ chia 3 dư 2. Khi đó $4a+16\equiv 4.2+16\equiv0 \pmod 3$ hay $a+b+c+d$ chia hết cho 3.                                                     $(3)$

Từ $(1),(2),(3)$ suy ra $a+b+c+d$ chia hết cho 60.


Trong chủ đề: Tìm max của $A = \frac{x}{1+2x^2} + \f...

Hôm qua, 00:17

tìm max mà anh

À mình nhầm đó


Trong chủ đề: Tìm max của $A = \frac{x}{1+2x^2} + \f...

23-03-2023 - 22:54

$x+y=2xy\Leftrightarrow \frac{1}{x}+\frac{1}{y}=2$

\begin{align}\frac{x}{1+2x^2}+\frac{y}{1+2y^2}
&=\frac{x}{\left (1+x^2 \right )+x^2}+\frac{y}{\left (1+y^2 \right )+y^2}\\
&\leq\frac{x}{2x+x^2}+\frac{y}{2y+y^2}\\
&=\frac{1}{2+x}+\frac{1}{2+y}\\
&=\frac{1}{9}\left [ \frac{(2+1)^2}{2+x}+\frac{(2+1)^2}{2+y} \right ]\\
&\leq\frac{1}{9}\left [ \frac{4}{2}+\frac{1}{x}+\frac{4}{2}+\frac{1}{y} \right ]=\frac{2}{3}.
\end{align}

Dấu bằng xảy ra khi và chỉ khi $x=y=1$.

Vậy $\max A=\frac{2}{3}\Leftrightarrow x=y=1$.


Trong chủ đề: Đề thi HSG toán 9 Quảng Trị 2022-2023

22-03-2023 - 22:57

https://drive.google...iew?usp=sharing


Trong chủ đề: Cho 2 Đường Tròn $(O)$ Và $(O')$ Nằm Ngoài Nhau

17-03-2023 - 21:39

Kí hiệu như hình vẽ.

Dễ dàng chứng minh được $AO$ là phân giác trong của $\angle aAC$, $AO'$ là phân giác trong của $\angle CAb$. Mà $\angle aAC$ và $\angle CAb$ kề bù nên $AO\perp AO'$ hay $\angle OAO'=90^{\circ}$.

Chứng minh tương tự ta có $\angle OBO'=\angle OCO'=\angle ODO'=90^{\circ}$.

Các điểm $A, B, C, D$ cùng nhìn $OO'$ dưới một góc bằng $90^{\circ}$ không đổi nên $A, B, O', C, D, O$ cùng thuộc một đường tròn.