Đến nội dung

123abcd

123abcd

Đăng ký: 20-01-2023
Offline Đăng nhập: 17-12-2023 - 21:53
-----

#742511 Biết rằng một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông được lát khít bằng...

Gửi bởi 123abcd trong 14-12-2023 - 22:56

Một đa-mi-nô là một hình được tạo ra bằng cách ghép từ các hình vuông $1 × 1$ với nhau, dọc theo các cạnh của chúng. (Nói riêng hình $1 × 1$ hay $1 × 2$ là các đa-mi-nô). Hai hình đa-mi-nô được coi là giống nhau nếu như từ một hình có thể thu được hình kia bằng cách sử dụng các phép tịnh tiến và phép quay. Chẳng hạn, hai hình đa-mi-nô sau được coi là như nhau:
K7374Ch.png
Biết rằng một hình chữ nhật nhưng không phải là hình vuông được lát khít bằng đúng $8$ hình đa-mi-nô đôi một khác nhau. Hỏi diện tích của hình chữ nhật ít nhất là bao nhiêu?

 
#736887 Chứng minh rằng với bất kì cách viết các số $1$ hoặc $–1$...

Gửi bởi 123abcd trong 21-01-2023 - 22:10

Trong mỗi ô của bảng ô vuông $n\times n$  ($n \geq 4$) , ta viết các số $1$ hoặc $−1$. Tích của $n$ số thuộc $n$ ô trong bảng sao cho không có hai ô nào cùng thuộc một hàng hoặc một cột được gọi là một số hạng cơ bản. Kí hiệu $S$ là tổng của tất cả các số hạng cơ bản. Chứng minh rằng với bất kì cách viết các số $1$ hoặc $–1$ lên các ô của bảng thì $S$ chia hết cho $4$.