Đến nội dung

Minhcarnation

Minhcarnation

Đăng ký: 23-01-2023
Offline Đăng nhập: 01-03-2023 - 11:20
*****

Lời nhắn

Hình ảnh

Minhcarnation

Mình đang học về tác động của nhóm lên tập hợp (group action) và Định lý Sylow ở trong sách Abstract Algebra - Dummit Foote. Mong có ai biết chỉ mình sắp thi được không ạ?
23-01-2023 - 15:30