Đến nội dung

Minhcarnation

Minhcarnation

Đăng ký: 23-01-2023
Offline Đăng nhập: 01-03-2023 - 11:20
*****

Tìm gia sư cho môn Abstract Algebra phần Group Action và Sylow Theorem

26-01-2023 - 04:55

Chào mọi người. Mình cần tìm gia sư cho môn abstract algebra. Mình không hiểu lắm về phần group action (tác động nhóm) và định lý Sylow. Ngày 11 tháng 2 này mình thi nên mong có ai hiểu về 2 phần này có thể dạy cho mình ạ. Xin cám ơn rất nhiều!


Nếu $H$ và $K$ là nhóm con của nhóm $G$ với $H$...

24-01-2023 - 15:31

Mình sắp thi nên có vài câu hỏi xin mọi người chỉ giáo ạ.

Đúng hay sai: Chứng minh nếu mệnh đề đúng và đưa ra VD về mệnh đề sai.

a) Nếu $H$ và $K$ là nhóm con của nhóm $G$ với $H$ chuẩn tắc trong $K$ và $K$ chuẩn tắc trong $G$, thì $H$ chuẩn tắc trong $G$.

b) Không tồn tại nhóm $G$ nào mà $G/{\it Z}\left ( G \right )$ có bậc $3$.

c) Mọi nhóm có bậc $36$ đều chứa phần tử có bậc $9$.