Đến nội dung

LoveMee1412

LoveMee1412

Đăng ký: 24-01-2023
Offline Đăng nhập: 14-03-2023 - 13:28
-----

Trong chủ đề: Đề thi HSG Toán 9 của tỉnh Quảng Ngãi năm học 2016-2017

24-01-2023 - 15:13

bài 4.2a) các bạn cho hỏi tại sao (APMB)2+AB2

Hạ đường cao từ P rồi áp dụng Pytago chứng minh được công thức ạ