Đến nội dung

minha

minha

Đăng ký: 01-03-2023
Offline Đăng nhập: 10-03-2023 - 10:14
-----

Cho ma trận vuông cấp 2017 $A = (a_{ij})$, với $a_{ij...

01-03-2023 - 18:34

Tính $\det(A)$ với $A=(sin(i+j))_{1\leq i,j \leq 2017}$