Đến nội dung

dinhvu

dinhvu

Đăng ký: 15-03-2023
Offline Đăng nhập: Riêng tư
*****

$(\frac{a+b}{a+c}+\frac{a+c}{a+b...

16-09-2023 - 21:11

Cho $a,b,c$ thực dương thỏa mãn$(a+b)(b+c)(c+a)=8$. CMR 

$(\frac{a+b}{a+c}+\frac{a+c}{a+b}-1)(\frac{b+c}{b+a}+\frac{b+a}{b+c}-1)(\frac{c+b}{c+a}+\frac{c+a}{c+b}-1)\geq \frac{8abc}{(a^2+bc)(b^2+ac)(c^2+ab)}$