Đến nội dung

Lime2k6

Lime2k6

Đăng ký: 19-07-2023
Offline Đăng nhập: 14-11-2023 - 02:14
*****

Trong chủ đề: CM: khi A di động trên (O) thì đường thẳng HK luôn đi qua một điểm cố định

17-10-2023 - 10:08

File gửi kèm  IMG_5342.jpeg   42.05K   5 Số lần tảiFile gửi kèm  IMG_5344.jpeg   81.71K   5 Số lần tải
gửi bạn sol của mình ạ

Trong chủ đề: Chứng minh EK vuông góc với AD

01-10-2023 - 13:47

gửi bạn sol của mình ạ
File gửi kèm  IMG_4850.jpeg   31.93K   5 Số lần tảiFile gửi kèm  IMG_4852.jpeg   93.08K   5 Số lần tải

Trong chủ đề: Chứng minh EF, MN, PQ đồng quy

01-10-2023 - 12:02

bạn dùng bổ đề Sawayama-Thebault sẽ thu được EF, MN, PQ đồng quy tại tâm đường tròn nội tiếp ⊿ ABC ạ
File gửi kèm  IMG_4845.jpeg   51.72K   5 Số lần tải
File gửi kèm  IMG_4846.png   60.54K   5 Số lần tải

Trong chủ đề: $f(x-f(y))=f(f(x))+f(y)-2y$

23-09-2023 - 00:50

gửi bạn sol của mình ạ
File gửi kèm  IMG_4443.jpeg   99.92K   8 Số lần tải

Trong chủ đề: Cho tam giác nhọn $ABC$ ($AB<AC$) có các đường ca...

13-09-2023 - 02:56

File gửi kèm  IMG_3982.jpeg   49.27K   6 Số lần tảiFile gửi kèm  IMG_3981.jpeg   104.1K   6 Số lần tải