Đến nội dung

Toi yeu Toan hocc

Toi yeu Toan hocc

Đăng ký: 18-08-2023
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 13:31
-----

#741808 $\begin{vmatrix} x & 2 & ... & n\\ 1& x...

Gửi bởi Toi yeu Toan hocc trong 24-10-2023 - 10:27

a) $\begin{vmatrix} x & 2 & 3 & ... & n\\ 1& x & 3 & ... & n\\ 1 & 2 & x &... & n\\ ... & ... & ... & ... & \\ 1 & 2 & 3 & ... & x \end{vmatrix}$

 

 

b)$\begin{vmatrix} x_{1} & a_{2} & a_{3} & ... & a_{n}\\ a_{1} & x_{2} & a_{3} & ... & a_{n}\\ a_{1} & a_{2} & x_{3} & ... & a_{n}\\ ... & ... & ... & ... & ...\\ a_{1} & a_{2} & a_{3} & ... & x_{n} \end{vmatrix}$
#741802 Một tam giác được gọi là nội tiếp một hypebol nếu các dỉnh của nó nằm trên hy...

Gửi bởi Toi yeu Toan hocc trong 24-10-2023 - 05:09

Một tam giác được gọi là nội tiếp một hypebol nếu các dỉnh của nó nằm trên hypebol. Tìm quỹ tích trực tâm của các tam giác nội tiếp trong một hình hypebol vuông (tức hypebol có độ dài trục thực và trục ảo bằng nhau) cho trước.#741222 $U_{1}=1, U_{n+1}=U_{n}+\frac{1...

Gửi bởi Toi yeu Toan hocc trong 26-08-2023 - 17:42

Cho dãy số (Un) được xác định bởi công thức truy hồi $U_{1}=1, U_{n+1}=U_{n}+\frac{1}{(n+2)\sqrt{n+1}}, n\geqslant 1$

chứng minh dãy số trên bị chặn