Đến nội dung

Toi yeu Toan hocc

Toi yeu Toan hocc

Đăng ký: 18-08-2023
Offline Đăng nhập: 14-04-2024 - 22:56
-----

Cho điểm $A(-2;1),B(1;-2)$ tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $2MA+3MB\le...

14-04-2024 - 22:59

Cho điểm $A(-2;1),B(1;-2)$ tìm tập hợp điểm M thỏa mãn: $2MA+3MB\leqslant 6\sqrt{2}$


(H) là tập số phức z thỏa$2\left | z-1 \right |\leq \left | z+...

15-03-2024 - 01:31

Hình (H) là tập hợp số phức z thỏa mãn $2\left | z-1 \right |\leq \left | z+\bar{z}+2 \right |$ và khoảng cách từ điểm $M(z)$ thuộc (H) đến điểm $N(2;-5)$ ngắn nhất. Phần ảo của số phức $5z^{2}+5z+2023$ là bao nhiêu


Tập hợp biểu diễn các số phức $z=x+yi$ thoả mãn $x^{2}+2xy+y^...

15-03-2024 - 00:01

Tập hợp biểu diễn các số phức $z=x+yi$ thoả mãn $x^{2}+2xy+y^{2}-12x+4y+52=0$ là một đường parabol có tung độ đỉnh bằng bao nhiêu?


Cho $A(-1;2),B(2;-1),C(-2;3),D(6;1)$ tìm điểm $M$ nằm trên đoạn thẳ...

10-03-2024 - 23:13

Cho $A(-1;2),B(2;-1),C(-2;3),D(6;1)$ tìm điểm $M$ nằm trên đoạn thẳng $CD$ sao cho $MA+MB=5\sqrt{2}$


Cho Δ ABC. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh BC. Lấy N tùy ý trên cạnh AM. Đường thẳng DE // B...

23-02-2024 - 15:01

Cho Δ ABC. Lấy điểm M tùy ý trên cạnh BC. Lấy N tùy ý trên cạnh AM. Đường thẳng
DE // BC (D
AB, E AC). Gọi P là giao điểm của DM và BN và Q là giao điểm của CN và EM.
Chứng minh rằng: PQ // BC.

File gửi kèm  578648E0-BE4E-463D-BBD7-E2142944F21B.jpeg   86.77K   2 Số lần tải