Đến nội dung

phuongdigital

phuongdigital

Đăng ký: 22-08-2023
Offline Đăng nhập: 28-08-2023 - 11:53
-----

Thống kê

 • Nhóm: Thành viên mới
 • Bài viết: 1
 • Lượt xem: 681
 • Danh hiệu: Lính mới
 • Tuổi: 33 tuổi
 • Ngày sinh: Tháng hai 2, 1991
 • Giới tính
  Nam Nam
 • Sở thích
  Hi, I'm Tran Hoai Phuong!
  With many years of working experience: Digital marketing, SEO, SEM, Brand, Marketing strategy, Data analysis, Database, SQL, CRM, Wordpress, HTML, CSS, PHP... Marketing strategy, Planning, monitoring and implementing activities to help businesses grow.
  Digital Marketing Planning & Analysis.
  Manage team, monitor and coordinate the implementation of the plan.
  Proficient in Digital Marketing platforms (SEO, SEM, Google Ads, Facebook Ads, Youtube Ads, TikTok Ads…)
  Good at Marketing tools (Google Analytics, Google Tag Manager, Google Data Studio, Facebook Insight, Facebook Pixel, TikTok Pixel, Ahrefs, UTM Builder…)
  Knowledge and strength in technical analysis (Technical Skills, Website Audit, Tracking Code, UI/UX, Web Development, Data Visualization…)


  Nickname: Phuongdigital
  Email: [email protected]
  Website: https://www.tranhoaiphuongdigi.com/

  #phuongdigital #tranhoaiphuongdigi #phuongads #digitalmarketing
2 Trung bình

Công cụ người dùng

Bạn bè

phuongdigital Chưa có ai trong danh sách bạn bè.

Lần ghé thăm cuối