Đến nội dung

MPU

MPU

Đăng ký: 14-09-2023
Offline Đăng nhập: Hôm nay, 00:19
-----

$\sum\frac{1}{a+b}+\frac{1}{2\sqrt[3]{abc}}\geq \fra...

19-11-2023 - 21:51

Cho a, b, c là các số thực dương. Chứng minh rằng $\frac{1}{a+b}+\frac{1}{b+c}+\frac{1}{c+a}+\frac{1}{2\sqrt[3]{abc}}\geq \frac{(a+b+c+\sqrt[3]{abc})^2}{(a+b)(b+c)(c+a)}$.


Tìm min của $P=3a+ab+abc$

19-11-2023 - 21:46

Cho a,b,c là các số dương thoả mãn $a+b+c=4$. Tìm GTLN của $P=3a+ab+abc$.