Đến nội dung

Phatav1233

Phatav1233

Đăng ký: 17-09-2023
Offline Đăng nhập: 25-09-2023 - 21:39
-----

Trong chủ đề: Cho p là số nguyên tố lẻ và a,b,c,d là các số nguyên dương nhỏ hơn p đồng...

17-09-2023 - 20:23

xin lỗi nếu mình quá nqu =))) nhưng ý mình là đề bảo CÓ một và chỉ một số chia hết cho $p$
bạn đã chứng minh hai số KHÔNG THỂ CÙNG chia hết cho $p$. nhưng nếu hai số CÙNG KHÔNG CHIA HẾT cho $p$ thì sao

nếu 2 số k chia hết cho p thì tích 2 số đó k chia hết cho p nên bắt buộc phải có 1 số chia hết cho p