Đến nội dung

quack quack

quack quack

Đăng ký: 18-09-2023
Offline Đăng nhập: Hôm qua, 23:14
-----

đánh giá tích phân suy rộng sau là hội tụ hay phân kì $\int_{1}^...

Hôm qua, 22:35

$\int_{1}^{\infty } \frac{\sqrt{x+1}}{x^{2}}$

đánh giá tích phân suy rộng sau là hội tụ hay phân kì sử dụng so sánh trực tiếp hoặc so sánh giới hạn

 


tính tích phân $\int_{2}^{\infty } \frac{2...

23-09-2023 - 23:32

 $\int_{2}^{\infty } \frac{2dx}{x^{2}-1}$

giúp mình với


tính giới hạn hàm số $\lim_{x\rightarrow 0} \frac{si...

18-09-2023 - 17:08

$\lim_{x\rightarrow 0} \frac{sin\frac{x}{2}}{sin\frac{x}2{+xcos\frac{x}{2}}}=\lim_{x\rightarrow 0} \frac{\frac{x}{2}}{\frac{x}{2}+x}=\frac{1}{3}$

Đây là một phần bài giảng của thầy mình trên lớp. Mình có thắc mắc. Các giới hạn đặc biệt khi tiến đến 0 như $\sin x \sim x$ thì chỉ sử dụng với tích và thương thì tại sao với tổng $\sin(\frac{x}{2}) + x\cos( \frac{x}{2} )$ lại thành $\frac{x}{2}+x$ ?