Đến nội dung

fanmu20nam

fanmu20nam

Đăng ký: 09-11-2023
Offline Đăng nhập: 27-02-2024 - 15:31
**---

$(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)^2 \ge xyz(x+y+z)(x^4+y^4+z^4)$

22-12-2023 - 10:42

Mọi người cho em hỏi là BĐT dưới đây có đúng không ạ, nếu đúng thì nhờ mọi người chứng minh giúp em với ạ!
Cho $x,y,z$ là độ dài 3 cạnh của tam giác. Chứng minh rằng: $(x^2y^2+y^2z^2+z^2x^2)^2 \leq xyz(x+y+z)(x^4+y^4+z^4)$


$d_7-10d_5=1;\, 16d_7+d_9=n$

21-11-2023 - 22:01

Nhờ mọi người giúp em bài này với ạ! Em cảm ơn mọi người rất nhiều!
Tìm tất cả các số nguyên dương $n$, biết tập hợp tất cả các ước nguyên dương của $n$ là $\begin{Bmatrix} d_1;d_2;d_3;...;d_k \end{Bmatrix}$ thỏa mãn:

$\left\{\begin{matrix} 1=d_1<d_2<d_3<...<d_k \\  d_7-10d_5=1 \\16d_7+d_9=n \end{matrix}\right.$