Đến nội dung

trantiennguyen

trantiennguyen

Đăng ký: 12-02-2024
Offline Đăng nhập: 17-02-2024 - 22:40
-----

Trong chủ đề: Bài 4 - Cuộc thi giải toán "Mừng xuân Giáp Thìn, mừng VMF tròn 20 tuổ...

15-02-2024 - 01:47

Từ giả thiết có x^2=y^2-2xy+5
Khi đó 3x^2+2y^2=x^2+2y^2+2(y^2-2xy+5)=x^2+4y^2-4xy+10=(x-2y)^2+10>=10
Với x=2y, giả thiết trở thành 4y^2-y^2+4y^2=5 <=> y^2=5/7
Vậy min (3x^2+2y^2)=10 khi y=sqrt(5/7),x=2y=2sqrt(5/7) hoặc y=-sqrt(5/7), x=2y=-2sqrt(5/7)

 

Nhận xét: Trình bày chưa rõ ràng + Latex
Điểm: 8/10


Trong chủ đề: Bài 3 - Cuộc thi giải toán "Mừng xuân Giáp Thìn, mừng VMF tròn 20 tuổ...

14-02-2024 - 23:44

427882941_374217745470357_69388886886014427908568_912856387004876_21973005611182427983335_710643467909862_57418316654132426836702_749428543516694_63194769920259


Trong chủ đề: Bài 2 - Cuộc thi giải toán "Mừng xuân Giáp Thìn, mừng VMF tròn 20 tuổ...

12-02-2024 - 12:53

427871810_1069124210965994_6629015450838427877887_368319759318919_68642902883318427866518_1069601054298814_8854091489458


Trong chủ đề: Bài 1 - Cuộc thi giải toán "Mừng xuân Giáp Thìn, mừng VMF tròn 20 tuổ...

12-02-2024 - 11:40

427861850_592792663045012_49350694705260427800643_1165597098157955_6371653869392427963705_208964795641215_35766956179825
Nhận xét: Sau khi thay kính lúp bằng kính hiển vi thì mình đã “dịch” được. Bài làm này chỉ ra rằng: Các ước lẻ lớn nhất của $2024$ số $2024,…,4047$ là phân biệt, trong khi từ $1$ đến $4047$ có đúng $2024$ số lẻ
Do đó lấy tổng các số lẻ đó với $a(4048)$ là ra!
Một cách giải khá loằng ngoằng và thú vị, rất tiếc không thể có điểm tối đa.
Điểm 9/10